Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

06:53  |  21/01/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 27 d'abril de 2021

23/4/2021

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 27 d'abril de 2021, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb l'ordre del dia següent:


1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 DE MARÇ DE 2021


ÀREA DE PRESIDÈNCIA


2.- APROVACIÓ DEL PLA DE RESILIÈNCIA URBANA DE MONTMELÓ
3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL TANATORI I DEL CEMENTIRI MUNICIPALS


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 11 I 27
5.- APROVACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2021-2025 I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE FEBRER I DE MARÇ DE 2021
7.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021


ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. Regidoria d'Educació


8.- ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)


9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS CONFINAMENTS TERRITORIALS


GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)


10.- MOCIÓ DE SUPORT A L'ALLIBERAMENT DE LES PATENTS
11.- MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES


12.- MOCIONS
13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
14.- PRECS I PREGUNTESData de modificació: 27/05/2021 15:11:29