Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

16:45  |  06/02/2023

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple ordinari del 30 de març de 2021

31/3/2021

La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montmeló, celebrada el dia 30 de març, en format electrònic, presentava a votació un total de deu punts, incloent l’acta de la sessió anterior.

 

Del deu punts, nou van ser aprovats i va resultar rebutjada la moció per un procés constituent i República que va presentar el Grup Canviem Montmeló. Aquesta moció va comptar amb els vots a favor del Grup que la va presentar i del grup d’ERC. Els regidors de Fem Montmeló es van abstenir i els del PSC van votar en contra.

 

Els punts aprovats per unanimitat van ser el 3 (Moció contra el tancament de l’empresa Bosch a Lliçà d’Amunt), el 4 ( Pla de contractació de l’Ajuntament per a 2021), el 8 ( esmena de l’acord d’imposicions de contribucions especials per l’execució de les obres d’urbanització a la plaça Frederica Montseny), el 9 ( sol·licitud de pròrroga del conveni amb la Generalitat per la Residència Can Dotras) i l’11 ( moció per la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans).

 

El punt 2 (aprovació de la dedicació, indemnitzacions i retribucions dels regidors) va tenir els vots favorables del PSC i ERC i les abstencions de Canviem Montmeló i Fem Montmeló. El portaveu de Fem Montmeló va manifestar la queixa per la baixa retribució que perceben els regidors que no estan a l’equip de govern.

 

El mateix resultat de votació es va donar al punt 5 (modificació de pressupost 2-2021), votant a favor PSC i ERC i abstenint-se Canviem Montmeló i Fem Montmeló.

 

Al punt 7 (aprovació provisional de la modificació puntual del POUM en l’àmbit del sector P04) van votar favorablement el PSC, ERC i Fem Montmeló, mentre que Canviem Montmeló va votar en contra, mantenir el criteri que cal revisar el POUM

 

L’acta de la sessió anterior també va ser aprovada per unanimitat i el punt 10 (Donar compte de la liquidació del pressupost 2020) va servir per confirmar que es van complir tots els controls que marca la llei, tot i que enguany no eren preceptius, i que l’endeutament actual és del 31,18%

 

Les resolucions adoptades segons l'ordre del dia han estat:

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 23 DE FEBRER DE 2021. Aprovat per unanimitat 


ÀREA DE PRESIDÈNCIA


2.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (Canviem i Fem)
3.- MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE L'EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D'AMUNT. Aprovat per unanimitat


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4.- APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER A L'ANY 2021. Aprovat per unanimitat
5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2-2021. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (Canviem i Fem)
6.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2020, DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS". No es vota


ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE


7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'ÀMBIT DEL SECTOR PM04. Aprovat per 9 vots a favor (PSC, ERC i Fem) i 4 vots en contra (Canviem)
8.- ESMENAR L'ACORD D'IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA PL. FREDERICA MONTSENY. Aprovat per unanimitat


ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR


9.- SOL·LICITUD DE PRORROGA DEL CONVENI PER A L'ANY 2022 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovat per unanimitat


GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)


10.- MOCIÓ PER UN PROCÉS CONSTITUENT I REPÚBLICA. Rebutjada per 5 vots a favor (Canviem i ERC), 2 abstencions (Fem) i 6 vots en contra (PSC)
11.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES TRANS. Aprovat per unanimitat


12.- MOCIONS
13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
14.- PRECS I PREGUNTES

 

 

 

RECULL DE PREMSA

 

 


Document
20210330-acta-ple-ordinari.pdf (245,1 KB)Acta Ple 30 de març de 2021

Data de modificació: 27/01/2022 18:36:27