Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

09:49  |  27/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple ordinari del 26 de gener de 2021

27/1/2021

 • 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS: Aprovades per unanimitat
  • SESSIÓ ORDINÀRIA 24 DE NOVEMBRE DE 2020
  • SESSIONS EXTRAORDINÀRIES 22 DE DESEMBRE DE 2020 I 20 DE GENER DE 2021


ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- PRESA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA SENYORA MARTA IBÁÑEZ ABRIL A LA SEVA ACTA COM A REGIDORA. No es vota
 • 3.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ESPAIS PÚBLICS I CIVISME RELATIU A LA ZONA D'AUTOCARAVANES. Aprovada per unanimitat


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1-2021. Aprovada per 7 vots a favor (4 PSC-CP, 2 FEM i 1 ERC) i 4 abstenció (4 CANVIEM)
 • 5.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE 2020. No es vota


ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 6.- APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIO PUNTUAL POUM SUBZONA 8B3. Aprovada per unanimitat
 • 7.- APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'AJUNTAMENT I ELS PROPIETARIS DEL SECTOR PM01. Aprovada per unanimitat

 

 • 8.- MOCIONS
 • 9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 10.- PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 

RECULL DE PREMSA

 

 

 

 


Document
20210126-esborrany-acta-ple-ordinari.pdf (410,02 KB)Acta Ple 26 de gener de 2021

Data de modificació: 27/01/2022 18:31:57