Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

07:14  |  04/12/2022

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple ordinari del 24 de novembre de 2020

26/11/2020

 •  1.-APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 D'OCTUBRE DE 2020. No es vota

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 

 • 2.- PRESA DE CONEIXEMENT DEL CANVI D'ORDRE DELS PORTAVEUS DEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ. No es vota
 • 3.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ESPAIS PÚBLICS I CIVISME PER A LA INCORPORACIÓ DE LA ZONA D'AUTOCARAVANES. Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 

 • 4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2020. Aprovada per 7 vots a favor (6 PSC i 1 ERC) i 6 abstencions (4 Canviem Montmeló i 2 Fem Montmeló)
 • 5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 20. Aprovat per unanimitat
 • 6.- APROVACIÓ EXPEDIENT D'ALTES I BAIXES DE DRETS RECONEGUTS D'EXERCICIS TANCATS. Aprovat per unanimitat
 • 7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020. Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 

 • 8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PM01 SOTA EL MOLÍ. Aprovat per unanimitat

  

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 

 • 9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER EXIGIR EL COMPLIMENT DE FINANÇAMENT CAP ALS ENS LOCALS PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT. Aprovada per 12 vots a favor (6 PSC, 4 Canviem Montmeló i 2 Fem Montmeló) i 1 abstenció (1 ERC)
 • 10.- MOCIÓ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU. Aprovat per unanimitat
 • 11.- MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA CARTA ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. Aprovat per unanimitat
 • 12.- MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL AL TEIXIT ESPORTIU DEL MUNICIPI DAVANT L'ATURADA OBLIGADA DE LA SEVA ACTIVITAT. Aprovat per unanimitat
 • 13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES. Aprovat per unanimitat
 • 14.- MOCIÓ PER UNS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT MUNICIPALISTES I PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL DE LA SEVA CIUTADANIA I L'EMPRENEDORIA LOCAL. Aprovat per unanimitat

 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ(CANVIEM)

 

 • 15.- MOCIÓ SOBRE L'APROVACIÓ D'UN PLA EXTRAORDINARI DE SUPORT AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ. No s'aprova (Vots a favor: 4 de Canviem Montmeló i 2 de Fem Montmeló. Vots en contra: 6 de PSC i 1 d'ERC)     
 • 16.- MOCIÓ D'URGENICA: MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHARAUÍ DAVANT L'ESCALADA MILITAR AL SAHARA OCCIDENTAL. Aprovat per unanimitat

 

 


Document
20201124-esborrany-acta-ple.pdf (273,07 KB)Acta Ple 24 de novembre de 2020

Data de modificació: 01/03/2021 11:45:54