Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

03:25  |  10/12/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 27 d'octubre de 2020

23/10/2020

 •  1.-  APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE SETEMBRE DE 2020. 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.-  PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I DEL SUBSTITUT/A. 
 • 3.-  APROVAR INICIALMENT L'INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DE LA CORPORACIÓ. 

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 

 • 4.-  APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2021.
 • 5.-  DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020. 
 • 6.-  DONAR COMPTE AL PLE DE LES CONTRACTACIONS LABORALS I NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DURANT EL MES DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2020. 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 

 • 7.-  ALTERACIÓ DE TERMES MONTMELÓ - GRANOLLERS. 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Biodiversitat

 

 • 8.-  APROVACIÓ INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS DELS HORTS URBANS DE TITULARITAT MUNICIPAL. 

  

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 

 • 9.-  MOCIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES A LA SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA. 
 • 10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP, A FAVOR DE LA PROTECCIÓ DEL SISTEMA SANITARI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA. 


Data de modificació: 25/11/2020 10:45:47