Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

10:06  |  26/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 24 de novembre de 2020

20/11/2020

La sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el  24 de novembre de 2020, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb el següent ordre del dia: 

 

 •  1.-APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 D'OCTUBRE DE 2020

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 

 • 2.- PRESA DE CONEIXEMENT DEL CANVI D'ORDRE DELS PORTAVEUS DEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ
 • 3.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ESPAIS PÚBLICS I CIVISME PER A LA INCORPORACIÓ DE LA ZONA D'AUTOCARAVANES

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 

 • 4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2020
 • 5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 20
 • 6.- APROVACIÓ EXPEDIENT D'ALTES I BAIXES DE DRETS RECONEGUTS D'EXERCICIS TANCATS
 • 7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 

 • 8.- APROVACIÓPROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓPUNTUAL DEL POUM PM01 SOTA EL MOLÍ

  

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 

 • 9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER EXIGIR EL COMPLIMENT DE FINANÇAMENT CAP ALS ENS LOCALS PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT
 • 10.- MOCIÓ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU
 • 11.- MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA CARTA ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
 • 12.- MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL AL TEIXIT ESPORTIU DEL MUNICIPI DAVANT L'ATURADA OBLIGADA DE LA SEVA ACTIVITAT
 • 13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
 • 14.- MOCIÓ PER UNS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT MUNICIPALISTES I PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL DE LA SEVA CIUTADANIA I L'EMPRENEDORIA LOCAL

 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ(CANVIEM)

 

 • 15.- MOCIÓ SOBRE L'APROVACIÓ D'UN PLA EXTRAORDINARI DE SUPORT AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ

 

 • 16.- MOCIONS
 • 17.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ
 • 18.- PRECS I PREGUNTES


Data de modificació: 22/12/2020 17:38:42