Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

10:37  |  30/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple ordinari del 28 de juliol de 2020

24/7/2020

La sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 28 de juliol de 2020, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb el següent ordre del dia: 

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 DE JUNY DE 2020


ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2021
 • 3.- SOL·LICITUD DE CONVENI PER A L'ANY 2021 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA. Regidoria Participació Ciutadana , bon govern i transparència

 • 4.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 5.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER PERÍODE 2020-2021
 • 6.- DESESTIMAR AL·LEGACIONS APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NUM. 1. IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
 • 7.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020
 • 8.- DONAR COMPTE AL PLE DE LES CONTRACTACIONS LABORALS I NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DURANT EL MES DE JUNY DE 2020


ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 9.- HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
 • 10.- APROVACIÓ INICIAL DEL PM-04 ESCULTOR JOSEP LLIMONA


ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Mobilitat i transport

 • 11.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2020.

 

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR. Regidoria Feminisme i Igualtat

 • 12.- APROVACIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ 2020 - 2024

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 • 13.- MOCIÓ PER DEMANAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT AIXEQUI SUSPENSIÓ AJUTS PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19 EN ELS LLOGUERS D'HABITATGE HABITUAL.
 • 14.- MOCIÓ PEL RETORN DEL SERVEI MÈDIC PREVI A L'ESTAT D'ALARMA INCLÒS EL RETORN DE LES GUÀRDIES NOCTURNES.
 • 15.- MOCIÓ EN SUPORT AL SECTOR CULTURAL I A LA CAMPANYA "LA CULTURA ÉS SEGURA"


GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

 • 16.- MOCIÓ DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7
 • 17.- MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES ENCAUSADES PER “L’OPERACIÓ JUDES” I CONTRA LA REPRESSIÓ AL MOVIMENT INDEPENDENTISTA

 

 • 18.- MOCIONS
 • 19.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DEGOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 20.- PRECS I PREGUNTES

 

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F. segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança a les previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 14 d'abril de 2020 pel qual l'Ajuntament s'adhereix al servei de videoconferència de LOCALRETMEET.Data de modificació: 27/07/2020 15:17:36