Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

05:09  |  18/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Resolucions Ple ordinari del 26 de maig de 2020

27/5/2020

 

Resolucions del Ple ordinari del 26 de maig de 2020

  

  • 1.-  APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS. No es vota

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  • 2.-  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL - FUNCIONAMENT DEL PLE (ROM). Aprovat per unanimitat
  • 3.-  SOL·LICITUD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L'AIGUA PÚBLICA (AMAP). Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  • 4.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2020. Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Promoció Econòmica i ocupació i consum.

  • 5.-  APROVAR EL PLA D'ACTUACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA COVID 2020. Aprovat amb 7 vots favorables (6 PSC, 1 ERC), 2 vots en contra (2 FEM) i 4 abstencions (4 Canviem Montmeló)

 

GRUPS MUNICIPALS

  • 6.- MOCIÓ EN SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE NISSAN. Aprovat per unanimitat

 

  •  7.- MOCIONS
  • 8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
  • 9.- PRECS I PREGUNTES

Document
20200526-acta-del-ple-ordinari.pdf (188,45 KB)Acta Ple ordinari 26/05/2020

Data de modificació: 09/07/2020 11:33:16