Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

03:24  |  09/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria del Ple ordinari del 30 de juny de 2020

25/6/2020

De conformitat amb el que s'estableix en el ROF, us convoco a la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 30 de juny de 2020, a les 20:00 hores (segona convocatòria a les 20:30 hores), a la Sala Polivalent, amb l'ordre del dia següent:

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR: 26 DE MAIG DE 2020


ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- APROVAR L'INCREMENT DE LES TARIFES URBANES DEL SERVEI D'AUTOTAXI - ANY 2020


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 3.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
 • 4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NUM. 26


ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. Regidoria Gent Gran

 • 5.- SOL·LICITUD DE PRORROGA CONVENI PER A L'ANY 2021 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.


ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR. Regidoria Feminisme i Igualtat

 • 6.- DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I DEL PROTOCOL DE FUNCIONAMENT


GRUPS MUNICIPALS

 • 7.- MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI


GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 8.- MOCIÓ PER REVERTIR LES RETALLADES EN EDUCACIÓ PÚBLICA A MONTMELÓ PEL CURS 2020 -2021

 

 • 9.- MOCIONS

 

 • 10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

 • 11.- PRECS I PREGUNTES


Data de modificació: 09/07/2020 11:34:34