Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

02:57  |  10/12/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple extraordinari del 20 de juny de 2019

17/6/2019

Ordre del dia del Ple extraordinari del 20 de juny de 2019

 

ALCALDIA


1.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I RESPECTIUS PORTAVEUS.


2.- ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DEL PLE.


3.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS, RETRIBUCIONS DELS REGIDORS I LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS.


4.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.


5.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DELS CONSELLS RECTORS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS.


6.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS.


7.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS, CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I CONSELLS
MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ.


8.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I MEMBRES QUE LA
INTEGREN.


9.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE.


10.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DETERMINACIÓ DE LES ÀREES I LES DELEGACIONS EFECTUADES PER L'ALCALDE ALS REGIDORS


Informació relacionada


Data de modificació: 24/02/2020 08:46:09