Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

12:54  |  31/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 30 de gener de 2018

  • Ple del 30 de gener de 2018

31/1/2018

Ordre del día de la sessió ordinària del 30 de gener de 2018.

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 19 DE DESEMBRE DE 2017

 

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 

2.- APROVACIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 

3.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL TEXT REFÓS DE LA TUC DE MONTMELÓ INCORPORANT LES PRESCRIPCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 

4.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
5.- APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018
6.- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE 2017

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)

 

7.- MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER EXIGIR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL .

 

GRUPS MUNICIPALS

 

8.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES PENSIONISTES I JUBILADES

 


9.- MOCIONS

 

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

11.- PRECS I PREGUNTES


Document
ple30012018.pdf (123,82 KB)Acta Ple 30 de gener de 2018

Data de modificació: 11/02/2019 13:39:34