Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

20:48  |  15/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 19 de desembre de 2017

  • Ple del 19 de desembre de 2017

15/12/2017

Ordre del día de la sessió ordinària del 19 de desembre de 2017.

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE NOVEMBRE DE 2017

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 

2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2018 INTEGRAT PEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
3.- DESESTIMAR AL·LEGACIONS APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2018
4.- APROVACIÓ PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER SUBSTITUCIÓ CRÈDIT DE REFINANÇAMENT
5.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2016-2020

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ART. 161 DEL POUM PER POSSIBILITAR L'ÚS D'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL EN PART DE LES
PLANTES BAIXES DEL CARRER AYRTON SENNA, 12-14

 


7.- MOCIONS

 

8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

9.- PRECS I PREGUNTES

 


Document
ple19122017.pdf (90,57 KB)Acta Ple 19 de desembbre de 2017

Data de modificació: 11/02/2019 13:47:56