Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

20:28  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 28 de novembre de 2017

  • Ple del 28 de novembre de 2017

29/11/2017

Ordre del día de la sessió ordinària del 28 de novembre de 2017.

 

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

 

PLE ORDINARI: 25 DE JULIOL DE 2017
PLENS EXTRAORDINARIS:

10 D'OCTUBRE DE 2017
26 D'OCTUBRE DE 2017
16 DE NOVEMBRE DE 2017
24 DE NOVEMBRE DE 2017

 

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA ELS NOMENAMENTS DELS TINENTS
D'ALCALDE.
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DELS
REGIDORS.
5.- MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS REGIDORS.
6.- PRENDRE CONEIXEMENT DE L'ACTA DE LA LÍNIA DE TERME I ASSENYALAMENT DE LES FITES COMUNES DELS
TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I DE MONTORNÈS DEL VALLÈS.

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 

7.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 4/2017
8.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER
9.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I
LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2016-2020
10.- MODIFICACIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT
11.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D'UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL

 

GRUPS MUNICIPALS

 

12.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25N, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
13.- MOCIÓ PER FER DE L'EDUCACIÓ UNA EINA FONAMENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SOCIETAT PLENAMENT
DEMOCRÀTICA, SOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERA.

 

 

14.- MOCIONS
15.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
16.- PRECS I PREGUNTES


Document
ple28112017.pdf (122,45 KB)Acta Ple 28 de novembre de 2017

Data de modificació: 11/02/2019 13:43:10