Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

04:19  |  04/02/2023

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 25 de juliol de 2017

  • Ple del 25 de juliol de 2017

26/7/2017

Ordre del día de la sessió ordinària del 25 de juliol de 2017.

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

 

- SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MAIG DE 2017

 

- SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE JUNY DE 2017


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 

2.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2018.

 

3.- APROVAR XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.

 

4.- MOCIÓ SOBRE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER I LA CREACIÓ D’INSTRUMENTS DE CONCERTACIÓ ECONÒMICA AMB ELS ENS LOCALS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER

 

5.- MOCIÓ EN SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 

7.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2/2017

 

8.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DE 2016, PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

 

9.- APROVACIÓ CONTRACTE DE CONFIRMING AMB BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.

 

10.- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2017

 

 

11.- MOCIONS

 

12.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE

GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

13.- PRECS I PREGUNTES


Document
ple25072017.pdf (147,59 KB)Acta Ple 25 de juliol de 2017

Data de modificació: 11/02/2019 13:50:14