Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

07:53  |  23/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 25 d'abril de 2017

  • Ple del 25 d'abril de 2017

24/4/2017

Ordre del día de la sessió ordinària del 25 d'abril de 2017.

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE MARÇ DE 2017


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONDICIONS D’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE CLUBS SOCIALS I ASSOCIACIONS DE FUMADORS DE CÀNNABIS I/O D’ALTRES SUBSTÀNCIES ANÀLOGUES I RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 27

4.- APROVACIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT

 

GRUPS MUNICIPALS

 

5.- MOCIÓ EN SUPORT DE LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA SALUT” PER A UN NOU MODEL DE SALUT

 

GRUPS MUNICIPALS: PSC-CP I ICV-EUiA-E

 

6.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP I ICV-EUIA-E SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL

 

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

 

7.- MOCIÓ PER ATURAR LES RETALLADES EN EDUCACIÓ INFANTIL A MONTMELÓ.

 

 

8.- MOCIONS

9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

10.- PRECS I PREGUNTES

 


Document
ple25042017.pdf (259,18 KB)Acta Ple 25 d'abril de 2017

Data de modificació: 11/02/2019 13:51:13