Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

22:43  |  24/06/2019

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 28 de març de 2017

  • Ple del 28 de març de 2017

27/3/2017

Ordre del día de la sessió ordinària del 28 de març de 2017.

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE FEBRER DE 2017


ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

 

2.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA CONVENI PER A L'ANY 2018 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM FINQUES ZONA 8B4 "TERCIARI I DOTACIONS PRIVADES" ZONA ESTABLIMENTS ESPECIALS SECTOR INDUSTRIAL CIRCUIT

 

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L'ART. 161 MODIFICACIÓ D'USOS DE LES PLANTES BAIXES DEL CARRER AYRTON SENNA, 12-14


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

 

6.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

7.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016

 

8.- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE 2016


GRUPS MUNICIPALS

 

9.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2017

 

10.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

 

 

 

11.- MOCIONS

 

12.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

13.- PRECS I PREGUNTES

 

 


Document
ple28032017.pdf (171,58 KB)Acta Ple 28 de març de 2017

Data de modificació: 11/02/2019 13:51:31