Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

10:59  |  30/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 31 de gener de 2017

  • Ple del 31 de gener de 2017

30/1/2017

Ordre del día de la sessió ordinària del 31 de gener de 2017.

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

2.-    MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

3.-    APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONDICIONS D’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE CLUBS SOCIALS I ASSOCIACIONS DE FUMADORS DE CÀNNABIS I/O D’ALTRES SUBSTÀNCIES ANÀLOGUES

4.-    APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DELS ARTICLES 5 I 6  DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES AL TERME MUNICIPAL DE MONTMELÓ

5.-    AUTORITZACIÓ PER OCUPAR AMB ÚS PRIVATIU I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL LA VORERA DE DAVANT DEL NÚM. 7 DEL CARRER POETA JOAN MARAGALL


GRUPS MUNICIPALS

6.-    MOCIÓ PER UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE, MÉS SALUDABLE I MENYS CONTAMINANT A MONTMELÓ


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

7.-    MOCIÓ PER L'ADHESIÓ AL MANIFEST "CASA NOSTRA, CASA VOSTRA"8.-    MOCIONS

9.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

10.-    PRECS I PREGUNTES


Document
ple31012017.pdf (106,9 KB)Acta Ple 31 de gener de 2017

Data de modificació: 11/02/2019 13:52:10