Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

13:28  |  30/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 27 de desembre de 2016

  • Ple del 27 de desembre de 2016

23/12/2016

Ordre del día de la sessió ordinària del 27 de desembre de 2016.

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE NOVEMBRE DE 2016

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

2.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES MESURES ALTERNATIVES A LES SANCIONS ECONÒMIQUES
PREVISTES PER A LES INFRACCIONS A L'ORDENANÇA MUNICIPAL DELS ESPAIS PÚBLICS I CIVISME

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL CARRER PRIMER DE MAIG

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

5.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2017 INTEGRAT PEL PRESSUPOST
DE L'AJUNTAMENT I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

6.- DESESTIMAR AL·LEGACIONS APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2107

7.- APROVACIÓ EXPEDIENT D'ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS


GRUPS MUNICIPALS

8.- MOCIÓ PER UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE, MÉS SALUDABLE I MENYS CONTAMINANT A MONTMELÓ

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM)

9.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER
PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA

 


10.- MOCIONS

11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

12.- PRECS I PREGUNTES


Document
ple27122016.pdf (114,7 KB)Acta Ple 27 de desembre de 2016

Data de modificació: 11/02/2019 13:52:27