Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

22:59  |  13/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 29 de novembre de 2016

  • Ple del 29 de novembre de 2016

25/11/2016

Ordre del día de la sessió ordinària del 29 de novembre de 2016.

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 25 D'OCTUBRE DE 2016


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

2.-    MOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS EN SUPORT ALS 25 ANYS DE “ LA MARATÓ DE TV3”

3.-    CINQUENA PRÒRROGA DEL CONVENI PER ESTABLIR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL EN EL TERME MUNICIPAL DE MARTORELLES PELS EFECTIUS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE MONTMELÓ


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

4.-    APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L'ART. 161 MODIFICACIÓ D'USOS DE LES PLANTES BAIXES DEL CARRER AYRTON SENNA, 13-14

5.-    APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA AV. POMPEU FABRA

6.-    DISPOSAR LA RECUPERACIÓ D'OFICI DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC CONEGUT AMB LA DENOMINACIÓ DE PLAÇA DEL CASINO.


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

7.-    APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

8.-    DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT, 3R TRIMESTRE DE 2016


GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

9.-    MOCIÓ PER DECIDIR DES DE CATALUNYA I EL VALLÈS COM SOLUCIONAR LES SEVES NECESSITATS DE MOBILITAT


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

10.-    MOCIÓ  PER LA COMPLETA ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

11.-     MOCIÓ PER UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE, MÉS SALUDABLE I MENYS CONTAMINANT A MONTMELÓ


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)

12.-    MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL•LIAR ELS EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA


13.-    MOCIONS

14.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

15.-    PRECS I PREGUNTES


Document
ple29112016.pdf (154,77 KB)Acta Ple 29 de novembre de 2016

Data de modificació: 11/02/2019 13:52:41