Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

19:59  |  17/10/2021

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 27 de setembre de 2016

  • Ple del 27 de setembre de 2016

26/9/2016

Ordre del día de la sessió ordinària del 27 de setembre de 2016.

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

2.-    APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

3.-    MOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA EN SUPORT DELS ACORDS DE PAU A COLÒMBIA

4.-    PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A.


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

5.-    APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE MONTMELÓ

6.-    QUEDAR ASSABENTATS I CONFORME DEL PLA DIRECTOR DE L'ESPAI PÚBLIC

7.-    RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA EN RELACIÓ AL REQUERIMENT PREVI A L'INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA


ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

8.-    APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DE L'ADDENDA PER AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA "CAN DOTRAS" PER A GENT GRAN DEPENDENT, A MONTMELÓ, PER A L'ANY 2016.9.-    MOCIONS

10.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

11.-    PRECS I PREGUNTES


Document
ple27092016.pdf (104,21 KB)Acta Ple 27 de setembre de 2016

Data de modificació: 11/02/2019 13:53:35