Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

02:34  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 26 de gener de 2016

  • Ple del 26 de gener de 2016

25/1/2016

 

  • Ordre del día de la sessió ordinària del 26 de gener de 2016.

 

1.-    APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

 

SESSIÓ ORDINÀRIA:

  • 27 D'OCTUBRE DE 2015

SESSIONS EXTRAORDINÀRIES:

  • 10 DE NOVEMBRE DE 2015
  • 23 DE NOVEMBRE DE 2015 (MESES ELECTORALS)
  • 23 DE NOVEMBRE DE 2015
  • 22 DE DESEMBRE DE 2015

 

 

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA ELS NOMENAMENTS DELS TINENTS D'ALCALDE.

 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

 

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DELS REGIDORS.

 

5.- CANVI DE REPRESENTANT PER PART DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I EN EL CONSELL D'URBANISME.

 

6.- CANVI DE REPRESENTANT PER PART DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN EL CONSELL RECTOR DE LA RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.

 

7.- MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS REGIDORS.

 

8.- FORMULAR REQUERIMENT PREVI EN RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ QUE POSA FI AL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DEL COFINANÇAMENT FEDER.

 

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

9.- APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AL POLÍGON PA-17, PLA SOTA EL MOLI, PLA DEL VIVER I PLA DEL TRENÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT

10.- MOCIÓ SOBRE ELS ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC DE PARIS 2015ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

11.- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERIODE MITJA DE PAGAMENT, 4T TRIMESTRE DE 2015

12.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 "PREUS PÚBLICS PER SERVEIS MUNICIPALS"13.- MOCIONS

14.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

15.- PRECS I PREGUNTES

 

 


Document
ple26012016.pdf (171,73 KB)Acta Ple 26 de gener de 2016

Data de modificació: 11/02/2019 13:56:31