Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

20:10  |  23/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple extraordinari del 22 de desembre de 2015

  • Ple extraoardinari 22 desembre 2015

28/12/2015

Ordre del día de la sessió extraordinària del 22 de desembre de 2015.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

1.-    APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2016 INTEGRAT PEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

2.-    EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

3.-    MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 "TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES ..."


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

4.-    TERCERA PRÒRROGA DEL CONVENI PER ESTABLIR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL EN EL TERME MUNICIPAL DE MARTORELLES PEL EFECTIUS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE MONTMELÓ.


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

5.-    APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL PER A LA REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES CONDICIONS URBANÍSTIQUES D'EMPLAÇAMENT DELS LOCALS DE CLUBS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS AL MUNICIPI DE MONTMELÓ.


ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

6.-    APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA PRESTACIÓ DE MENJADOR SOCIAL "DINAR EN COMPANYIA"


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

7.-    MOCIÓ PER L'ERADICACIÓ DE TOT TIPUS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.Data de modificació: 11/02/2019 13:56:48