Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

07:18  |  29/09/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 29 de setembre de 2015

  • Ple 29 setembre 2015

1/10/2015

 

Ordre del día de la sessió ordinària del 29 de setembre de 2015.


1.-    APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS (SESSIONS EXTRAORDINÀRIES):

            13 DE JUNY DE 2015
            30 DE JUNY DE 2015
            1 DE SETEMBRE DE 2015
            3 DE SETEMBRE DE 2015


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

2.-    APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2016

3.-    APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE MARTORELLES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL.

4.-    MOCIÓ SOBRE LA LLEI ORGÀNICA 4/2015 DE PROTECCIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA

5.-    MOCIÓ SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <>

6.-    MOCIÓ DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES DE TALIDOMIDA


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

7.-    APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM ÀMBIT DEL PA-17


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

8.-    APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2014

9.-    APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL DE L'AJUNTMENT

10.-    DONAR COMPTE INFORME ECONÒMIC EXERCICI 2014 PLA DE SANEJAMENT

11.-    DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT


ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

12.-    SOL·LICITUD DE CONVENI PER A L'ANY 2016 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE LA SECRETARIA D'INCLUSIÓ SOCIAL I DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL (SISPAP) DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.13.-    MOCIONS

14.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

15.-    PRECS I PREGUNTES


Document
ple-29092015.pdf (145,94 KB)Acta Ple 29 de setembre de 2015

Data de modificació: 11/02/2019 13:58:58