Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

17:56  |  06/02/2023

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple extraordinari del 30 de juny de 2015

  • Ple extraordinari 30 de juny de 2015

30/6/2015

 

Ordre del día de la sessió extraordinària del 30 de juny de 2015.

 

 

 

ALCALDIA

1.-    DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES NOMENEN ELS TINENTS D'ALCALDE.

2.-    DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL S'ORGANITZEN LES ÀREES I LES DELEGACIONS EFECTUADES PER L'ALCALDE ALS REGIDORS.

3.-    DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

4.-    PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I RESPECTIUS PORTAVEUS.

5.-    CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

6.-    ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS: JUNTA DE GOVERN LOCAL I PLE.

7.-    APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS, RETRIBUCIONS DELS REGIDORS I LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS.

8.-    DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DELS CONSELLS RECTORS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS.

9.-    DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS.

10.-    DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS, CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I CONSELLS  MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ.


Document
ple-30062015.pdf (88,34 KB)Acta Ple ext 30 juny 2015

Data de modificació: 11/02/2019 13:59:31