Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

12:48  |  26/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 25 de novembre de 2014

  • Ple 25 novembre 2014

24/11/2014

Ordre del día de la sessió ordinària del 25 de novembre de 2014.

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

URBANISME I HABITATGE

2.- APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER MODIFICAR L'ARTICLE 203

3.- APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL POLIGON INDUSTRIAL EL PEDREGAR

ECONOMIA

4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST, EXERCICI 2014

5.- APROVACIÓ RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA, EXERCICI 2015

ALCALDIA

6.- APROVACIÓ DEL CONTINGUT I SIGNATURA DEL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE MONTMELÓ I MARTORELLES PER ESTABLIR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL EN EL TERME MUNICIPAL DE MARTORELLES PELS EFECTIUS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE MONTMELÓ.

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

7.- MOCIÓ EN DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE


8.-    MOCIONS

9.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

10.-    PRECS I PREGUNTES

 


Document
ple-25112014.pdf (159 KB)Acta Ple 25 de novembre de 2014

Data de modificació: 11/02/2019 14:05:35