Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

05:43  |  28/09/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 29 de juliol de 2014

31/7/2014

Ordre del día de la sessió ordinària del 29 de juliol de 2014.

 

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

ALCALDIA

2.-    APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2015.

ÀREA D'ALCALDIA

3.-    NOMENAMENT VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL.

ECONOMIA

4.-    APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2013

5.-    ACORD D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

6.-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA PER ADOPTAR, DE MANERA IMMEDIATA, UN “PLA DE RECOLZAMENT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

7.-    MOCIÓ CONTRA EL GENOCIDI QUE ISRAEL ESTÀ COMETENT CONTRA EL POBLE PALESTÍ.

 


8.-    MOCIONS

9.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

10.-    PRECS I PREGUNTES


Document
ple-29072014.pdf (79,05 KB)Acta Ple 29 juliol 2014

Data de modificació: 11/02/2019 14:06:50