Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

18:52  |  30/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 25 de febrer de 2014

25/2/2014  • Ordre del día de la sessió ordinària del 25 de febrer de 2014.

 

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR


ALCALDIA

2.-    MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (JUNTA DE PORTAVEUS)

3.-    APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

4.-    RECURS CONTRA LA LRSAL ("LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL")  AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

5.-    FORMULAR REQUERIMENT PREVI EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DE TERMES DE  MONTORNÈS DEL VALLÈS - MONTMELÓ


ECONOMIA

6.-    APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER.


URBANISME I HABITATGE

7.-    APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONSTRUCCIONS AUXILIARS, PÈRGOLES, TANCAMENTS DESMUNTABLES, TENDALS I PISCINES.


GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

8.-    MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER DELEGAR A LA GENERALITAT LA COMPETÈNCIA DE CELEBRAR UN REFERÈNDUM SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.9.-    MOCIONS

10.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

11.-    PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 


Document
ple-25022014.pdf (144,58 KB)Acta Ple 25 febrer 2014

Data de modificació: 11/02/2019 14:11:25