Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

11:16  |  28/05/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 28 de gener de 2014

28/1/2014  • Ordre del día de la sessió ordinària del 28 de gener de 2014.

 

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR


ALCALDIA

2.-    APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

3.-    MOCIÓ DE RECOLZAMENT A L'ACEM SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I DANSA A CATALUNYA.


RECURSOS HUMANS

4.-    RECONÈIXER EL DRET DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS A PERCEBRE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA DE NADAL 2012.


SERVEIS SOCIALS

5.-    APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS.


ECONOMIA

6.-    DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2013

7.-    APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PENDENTS D'APLICAR

8.-    RESSOLUCIÓ ALEGACIONS A L'ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE 2014


GRUPS MUNICIPALS

9.-    MOCIÓ PRESENTADA A INSTÀNCIA DEL COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS AL PLENARI DE L'AJUNTAMENT, CONTRA L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ I DE PLANTA.

10.-    MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

11.-    MOCIÓ CONTRA LA INTENCIÓ DE PRIVATITZAR O CONCESSIONAR LES DEPURADORES

12.-    MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER A L’EXERCICI 2013

13.-    MOCIÓ EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE MONTMELÓ CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.


GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

14.-    MOCIÓ DE REBUIG A LA REFORMA ENERGÈTICA DE L'ESTAT15.-    MOCIONS

16.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

17.-    PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 


Document
ple-28012014.pdf (206,72 KB)Acta Ple 28 gener 2014

Data de modificació: 11/02/2019 14:11:34