Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

12:42  |  30/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple extraordinari del 20 de juny de 2019

22/6/2019

ALCALDIA

 • 1.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I RESPECTIUS PORTAVEUS. No es vota
 • 2.- ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DEL PLE. Aprovada per 12 vots a favor (PSC, Canviem i Fem) i 1 vot en contra (ERC)
 • 3.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS, RETRIBUCIONS DELS REGIDORS I LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS. Aprovada per 6 vots a favor (PSC), 3 vots en contra (Fem i ERC) i 4 abstencions (Canviem)
 • 4.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. Aprovada per 12 vots a favor (PSC, Canviem i Fem) i 1 vot en contra (ERC)
 • 5.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DELS CONSELLS RECTORS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS. Retirat de l'ordre del dia
 • 6.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS. Retirat de l'ordre del dia
 • 7.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS, CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ. Retirat de l'ordre del dia
 • 8.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I MEMBRES QUE LA INTEGREN. No es vota
 • 9.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE. No es vota
 • 10.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DETERMINACIÓ DE LES ÀREES I LES DELEGACIONS EFECTUADES PER L'ALCALDE ALS REGIDORS. No es vota

Document
20190620-acta-ple.pdf (134,76 KB)Acta Ple extraordinari 20 de juny de 2019

Data de modificació: 24/02/2022 13:32:23