Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

16:36  |  20/01/2019

Data i hora oficial

El temps

Ple del 26 de juliol de 2016

  • Ple del 26 de juliol de 2016

26/7/2016

Ordre del día de la sessió ordinària del 26 de juliol de 2016.

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

2.-    PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL DE LA SOCIETAT MERCANTIL CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L.

3.-    APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2017.

4.-    NOMENAMENT VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE MONTMELÓ

5.-    APROVAR LA XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

6.-    APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2015

7.-    DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT, 2N TRIMESTRE DE 2016


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

9.-    MOCIÓ PER INCLOURE COM A CLÀUSULA ESSENCIAL DELS CONTRACTES PÚBLICS QUE LA PERSONA O EMPRESA CONTRACTISTA NO TINGUI RELACIÓ ECONÒMICA NI FINANCERA AMB CAP PAÍS CONSIDERAT PARADÍS FISCAL10.-    MOCIONS

11.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

12.-    PRECS I PREGUNTES

 


Document
ple26072016.pdf (89,05 KB)Acta Ple 26 de juliol de 2016

Data de modificació: 30/09/2016 14:03:01