Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

12:19  |  31/03/2020

Data i hora oficial

El temps

PISCINES MUNICIPALS

 • Piscina

  Piscina

NORMES I RECOMANACIONS D'UTILITZACIÓ

 

Les piscines poden ser utilitzades per tots els ciutadans, ja que són d'ús públic prioritari. L'usuari està subjecte a les normes d'utilització següents:

 

 • L’accés a la instal·lació està subjecte al pagament previ de les taxes corresponents.
 • Les persones menors de 14 anys només poden accedir a la piscina acompanyats d'una persona responsable major d'edat, que ha d'estar present durant tot el temps que el la persona menor estigui a la piscina (Decret 95/2000 Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya).
 • Cal anar caminant per la zona de la piscina, no es permet córrer ni donar empentes.
 • Es prohibeix llençar brossa al recinte de la piscina, cal dipositar-la a les papereres.
 • No es permet l’accés a tota persona que tingui cap malaltia infecciosa. Es podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris.
 • No pot utilitzar la piscina una persona que presenti una ferida oberta (amb pèrdua de sang).
 • Es prohibeix l’entrada de tot tipus de vehicle.
 • Es prohibeix l’accés a la zona de gespa i platja amb calçat de carrer.
 • No es pot utilitzar dins l’aigua cap objecte que pugui afectar a la seguretat dels altres persones usuàries (aletes, ulleres de capbussar, matalassos inflables, pilotes...), ni tampoc realitzar cap acció que pertorbi la tranquil·litat dels altres.
 • No es permet fumar a tot el recinte.
 • No es pot accedir al recinte amb cap tipus d’envàs o recipient de vidre.
 • No es permès menjar a la zona de gespa o zones de bany. Cal fer-ho a les zones destinades a aquesta funció.
 • La utilització d'aparells sonors o musicals que puguin destorbar a la resta de persones queda expressament prohibida.
 • Per raons d’higiene i seguretat, abans d’entrar a l’aigua cal utilitzar les dutxes.
 • En cas de pluja o tempesta cal abandonar l’aigua.
 • Els animals domèstics no poden accedir a la piscina (excepte gossos pigall).
 • Aquelles persones usuàries que amb les seves actuacions provoquin o alterin la convivència normal incomplint les pautes de comportament, poden ser expulsades de la instal·lació, un cop advertits prèviament.
 • Quan l’aforament es sobrepassi no es permetrà l’entrada a la piscina fins que es produeixi alguna reducció d’assistència.
 • No es poden entrar taules ni cadires al recinte.
 • Tota persona usuària té dret a exigir l’aplicació de les normes adreçant-se ales persones responsables de les piscines. 


Si ho considera necesari pot demanar els fulls de reclamacions per reflectir-hi allò que cregui oportú.


ES RECOMANA

 • Utilitzar sabatilles de bany.
 • Dutzar-se desprès de sortir de l'aigua. No haber menjar almenys des de dues hores abans d'entrar a l'aigua.
 • Per prendre el sol, col·locar una tovallola o estora sobre el solàrium de la piscina (zona de gespa).

ADREÇA

Folch i Torras, 6

TELÈFON

935720229


Data de modificació: 19/12/2019 10:41:59