Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:54  |  21/01/2022

Data i hora oficial

El temps

Llicència obra menor sense modificació distribució

Comunicació d’obres que no comporten augment de superfícies, ni modificació de volums, estructura o distribució interior, ni afecten parts generals de la finca.

 

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES:

Sobre l’import del pressupost del cost real de l’obra, sense IVA, cal abonar

 • el 4% d’impostos sobre construccions, instal·lacions o obra, segons ordenança fiscal número 5 que podeu consultar clicant aquí.
 • més el 1,5% de taxa per llicència, amb un import mínim, segons ordenança fiscal número 10 que podeu consultar clicant aquí.

En cas d’haver ocupació de la via pública, cal demanar-ho de manera independent:

 • Sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública. Tarifes per ocupació de la via pública subjecte a l'ordenança fiscal número 18 que podeu consultar clicant aquí.

Cal abonar, d’acord al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les fiances següents:

 • 11 EUR/tona, amb un mínim de 150 EUR, per respondre de la correcta eliminació de residus generats a l’obra, per un gestor autoritzat (Agència de Residus de Catalunya).

QUI HO POT DEMANAR

El titular de l'habitatge o el promotor de l'obra

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

1 mes

Internet

PER INTERNET

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la sol·licitud de llicència d'obra menor sense modificació de la distribució de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 - Enviar un correu electrònic a l'OAC per demanar el document de liquidació tributaria. Indicant el tràmit que es vol fer i adjuntant el presupost de l'obra.

2 - Realitzar el pagament de la liquidació tributaria. (Mitjançant transferència bancària o a travès de la nostra web)

3 - Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que trovareu al final d'aquesta plana.

4 - Anar al portal de tràmits seguint l’enllaç que hi ha més abaix.

5 - Anar a la secció d'urbanisme i clicar sobre el trámit corresponent.

6 – Emplenar les dades que siguin necessàries.

7 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 3), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

ENLLAÇ EXTERN

https://oficinavirtual.montmelo.cat:8443/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=2

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

 

Silenci administratiu

 • Positiu

 

Nota


Per recuperar la fiança caldrà portar la documentació següent:

 • Certificat original expedit per la Deixalleria o l’empresa autoritzada que ha rebut els residus
 • Document de pagament original de la fiança
 • Notificació de la concessió de la llicència
 • Sol·licitud de transferència bancària validada per l'entitat financera


Data de modificació: 10/01/2022 13:14:02