Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

15:09  |  27/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Altes al padró per naixement

Empadronar un nadó

 

 

Obligacions econòmiques:

No n'hi ha
Si cal fer alguna fotocòpia de la documentació, s'aplicaran els preu que recull l'ordenança fiscal 7. Pots consultar l'ordenança, clicant aquí

 


QUI HO POT DEMANAR

El pare, la mare, el tutor legal o persona en qui delegui

QUAN ES POT DEMANAR

Immediat

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

Positiu

PREU DE LA TRAMITACIÓ

No n'hi ha
Si cal fer alguna fotocòpia de la documentació, ordenança fiscal 7, taxa per expedició de documents administratius.

NORMATIVA

Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel R.D. 1690/1986 de 11 de juliol i Llei 4/1996 de 19 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1981 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Internet

PER INTERNET

OBSERVACIONS

Podeu tramitar l'alta al padró per naixement de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 – Iniciar el tràmit de forma telemàtica seguint l’enllaç del tràmit (amb certificat digital).

2 – Emplenar les dades corresponents.

3 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit.

Enllaç del tràmit:

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/348DQGT

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

ATENCIÓ!

 

Degut a una incidència amb client AutoFirma, s`ha de seguir el següent manual per tal de canviar la seva configuració: Tutorial configuració de AutoFirma

 

 Data de modificació: 15/03/2022 11:15:45