Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

04:56  |  13/05/2021

Data i hora oficial

El temps

Drets d'accés a la informació pública

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix el dret d’accés a la informació pública, mitjançant la publicació d'un conjunt d'informació bàsica sobre l'Ajuntament i el seu funcionament. (Capítol II sobre publicitat activa, articles 8 al 15 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern).


Per això, l'Ajuntament de Montmeló posa a disposició de la ciutadania tota la informació pública de la que disposa i que es pot consultar al seu portal web. En efecte a www.montmelo.cat podeu accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, retribucions, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.

 

 

Dret d’Accés a la informació no publicada

 

Les persones majors de 16 anys poden exercir el dret d’accés a tota la informació que té la consideració de pública però que no és objecte de publicitat activa, és a dir de publicació directa al web. Quan aquesta informació a la qual voleu tenir accés no està publicada en el web municipal, podeu sol·licitar-la a través de una instància i així exercir el Dret d'accés a la informació pública.


Podeu demanar-nos tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi Ajuntament i també aquella que tenim com a conseqüència de la nostra activitat o en l'exercici de les nostres funcions, sense cap necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la vostra sol·licitud.


Es podrà denegar l'accés a la informació en el cas que s’hagi d’aplicar algun dels límits o restriccions regulats per la llei de transparència, és a dir, quan el coneixement o la divulgació de la informació comporti perjudicis a menors d'edat, la intimitat, el secret professional, la seguretat pública, etc.


QUI HO POT DEMANAR

Qualsevol persona interessada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l’any.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

L’Ajuntament ha de donar resposta a la sol·licitud en el termini d’un mes, podent-se ampliar aquest termini de conformitat amb la normativa aplicable.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

La consulta de documents és gratuïta.

NORMATIVA

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://oficinavirtual.montmelo.cat:8443/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=2

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.


A la sol·licitud cal fer-hi constar la informació concreta a la que es vol tenir accés.


A la sol·licitud cal indicar el lloc on es vol rebre la informació.


Informació relacionada


Data de modificació: 09/03/2021 13:38:00