Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

22:49  |  05/08/2021

Data i hora oficial

El temps

Sol·licitud subvenció per al pagament per al lloguer en general (MITMA)

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

 

El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 27 d’abril de 2021 i s’estén fins al 4 de juny de 2021.

 

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

 

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.


L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostaria per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2021 en el moment de la resolució de la concessió, i l’import màxim inicial d’aquesta dotació pressupostària és de 20.000.000 €.

 

Com i on s’han de sol·licitar?

 

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida. Les sol·licituds es poden presentar a:

  • Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa https://web.gencat.cat/es/tramits

           Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal

  • A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Local d’habitatge atendrà sempre amb cita prèvia, trucant al telèfon: 93 572 00 00, a més del correu electrònic habitatge@montmelo.cat.
  • A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Internet

PER INTERNET

No

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

No

Informació relacionada


Data de modificació: 29/04/2021 11:00:45