Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

01:51  |  21/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Sol·licitud ajut lloguer persones grans 2020

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

 

Ajut lloguer persones grans: les persones físiques que a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més, i que, a més de complir els requisits establerts, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

 

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:

 

a) Preferentment, a través de mitjans electrònicsal web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació idcatmobil en la mateixa https://web.gencat.cat/es/tramits,

 

·         Ajut lloguer persones grans: TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER PERSONES GRANS 2020

 

b)    A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental romandrà tancada mentre duri l’estat d’alarma, no obstant s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat, per donar-vos suport en la tramitació telemàtica, 

 
c)    A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Internet

PER INTERNET

No

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

No

Informació relacionada


Data de modificació: 28/05/2020 12:18:50