Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

01:32  |  23/01/2020

Data i hora oficial

El temps

Comunicació de crema

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre  i el 14 de març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal).

 

Es suspendrà les cremes controlades en situacions d'alta contaminació ambiental, quan s’activi l’avís preventiu o es declarí un episodi ambiental, sigui per nivells elevats de partícules PM10 o sigui per alts nivells de NO2.

 

Període per fer foc

.- Entre el 16 d’octubre i el 14 de març

 

 

Què es pot cremar

.- Només es permet la crema de restes vegetals de la pròpia parcel·la.

.- No es pot cremar cap tipus de residus (exemple: aglomerats, perquè conté resina i emet gasos tòxics, plàstics, mobles vells, palets,...).

.- No es poden cremar les bardisses i els rostolls de manera difusa a la parcel·la.

 

 

Condicions de la foguera i el seu entorn

.- El foc no pot sobrepassar els 3 metres d’alçada.

.- El perímetre de la foguera haurà d’estar lliure de vegetació en un radi de 3,5 metres fins a descobrir el sòl.

.- La foguera haurà d’estar a una distància mínima de 6 metres del límit de la parcel·la.

.- No hi pot haver cap cúmul de material inflamable o combustible en un radi de 10 metres de la foguera.

.- Fer la crema com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.

.- A les finques properes a l’autopista, carreteres o vies fèrries, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.

.- La crema només s’iniciarà amb vent encalmat i en cap cas es realitzarà si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat de vent sostinguda superior a 20 km/h l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala de Beaufort).

.- L'activitat es suspendrà en cas d'activació del pla ALFA nivell 2 o superior.

.- Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

.- S’ha d’avisar a la Policia Local abans d’encendre el foc per tal que tingui coneixement i adopti les mesures de control i avís pertinents (tel. 93.572.03.00)

 

 

Horari de la crema

.- La crema començarà i acabarà amb llum del dia. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

.- Si la foguera genera molèsties al veïnat caldrà apagar-la a criteri de la Policia Municipal o dels tècnics o responsables municipals.


QUI HO POT DEMANAR

Les persones que tinguin previst fer foc

QUAN ES POT DEMANAR

Entre el 16 d’octubre  i el 14 de març

NORMATIVA

ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal


Com iniciar el tràmit


Presencial

 • OAC (OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Horari de registre d’entrada de documents:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les persones interessades a cremar restes forestals o agrícoles han de fer la comunicació presencialment a l’Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania), aportant el DNI i facilitant un número de telèfon mòbil.

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi?evolutiuTramit=1

 

Sol·licitud activitats amb risc d'incendi terrenys forestals i franja 500 m (M0276-DO1)

 

 

.- S’ha d’avisar a la Policia Local abans d’encendre el foc per tal que tingui coneixement i adopti les mesures de control i avís pertinents (tel. 93.572.03.00)Informació relacionada


Data de modificació: 14/11/2019 08:51:42