Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

13:44  |  29/03/2020

Data i hora oficial

El temps

Cens genètic de gossos amb mostres d’ADN

Que es el cens cani?

L’Ajuntament de Montmeló ha creat un registre censal caní municipal per tenir identificats a tots els gossos de la localitat. La identificació ha de ser tant per microxip homologat com per patró d’ADN. Aquests marcadors identifiquen de forma única cada animal i s’obté a través d’una mostra de sang o saliva.

 

Per que un cens genètic al teu gos?

És una eina fiable per protegir als animals, ja que el cens permetrà localitzar-los si es perden, són maltractats o abandonats. És per poder mantenir el teu municipi net i saludable d’excrements canins, gràcies a aquest mètode és possible identificar al propietari de l’animal que ha incomplit la seva obligació de recollida d’excrements.

 

 

Quins animals han d’estar inscrits?

En el registre censal caní municipal han d’estar inscrits tots els gossos del terme municipal de la localitat, atenint-nos al article 11 de l’ordenança municipal de Tinença d’animals.

 

Quan he de censar el meu gos?

És obligatori censar el gos en l’OAC.

El període d’inscipció inicial:

.- De forma telemàtica: del 3 de juny fins el 31 de juliol.

.- De forma presencial: de l’1 fins al 31 de juliol.

Passada aquesta campanya el cost es de 35 €.

 

En cas de nous naixements, es preveu un termini de 3 mesos des del naixement per a formalitzar la inscripció i un termini d’un mes per a les noves adquisicions.

Pel que fa a les modificacions de qualsevol dada recollida en el cens (canvi de propietari, mort de l’animal, etc), caldrà notificar-ho en un termini màxim de 30 dies a l’OAC.

 

 

Passos a seguir per tramitar de manera presencial.

 

1.1- Forma telemàtica:

En l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Montmeló (OVT).

Del 3 de juny al 31 de juliol mitjançant Sol·licitud Cens Genètic de Gossos amb Mostres d’ADN.
S’obtindrà el VAL mitjançant correu electrònic.

 

o

 

1.2.- Forma presencial a l’Ajuntament:

Del 1 al 31 de juliol.

 • Si el gos està censat

Actualitzar les dades del cens.

Signar autorització d’ús de dades.

 • Si el gos no està censat

Sol·licitar el cens genètic dels gossos amb mostres d’ADN.

Portar cartilla del gos, acreditació microxip i DNI del propietari.

 

S’obtindrà el Val un cop efectuat un dels dos tràmits.

 

 

2.- Centre Veterinari:

 

És realitzarà la presa de mostra.

 

Un cop obtingut el VAL sol·licitar cita prèvia en el Centre Veterinari del Vallès, av. Pompeu Fabra, 29. 93 572 12 36 o 640 678 290

 

Acudir al veterinari en data acordada segons cita prèvia i amb el VAL

 

La clínica lliurarà una xapa identificativa amb codi QR per a la seva activació.

 

 

Ajuntament: acreditar documentació i recollida de val gratuït.

 

 

 

Per què s'ha de fer la prova d'ADN en aquesta clínica veterinària?

 

Les proves per a l'extracció de l'ADN s'han de realitzar a la clínica concertada per l'empresa que va guanyar el concurs públic, per procediment obert simplificat publicat per l'ajuntament de Montmeló en data 8 de abril del el 2019.

 

Clínica veterinària concertada i autoritzada per l'empresa ADN Caní, Centre Veterinari del Vallès, Av. Pompeu Fabra núm 29.

 

En aquesta clínica podràs realitzar la prova de l'ADN per al registre caní de l'ajuntament de Montmeló, a cost 0 fins el 31 de juliol del 2019, ja que fins a aquesta data l'ajuntament subvenciona el cost al 100% de la prova. Un cop passada la data del 31 de juliol, el preu per inscriure en el registre genètic caní serà de 35 € a la clínica concertada i autoritzada per ADN Canino.

 

 

Puc fer la prova de l'ADN en una altra clínica veterinària?

 

Si, puc fer la prova genètica de la meva mascota a altres clíniques, per a això s'han de complir amb un estàndard de qualitat, és per això que en aquest document us informem dels marcadors genètics que la vostra clínica ha d'analitzar i emetre informe de resultats amb les següents dades.

 

Marcadors utilitzats recomanats per l'isag (International Society for Animal Genetics).

 

Panell de 22 marcadors:

 

 • AHT121, AHTh130, AHT137, AHTh171, AHTk211, AHTk253, AHTh260
 • AMEL
 • CXX279
 • FH2054, FH2848
 • INRA21
 • INU005, INU030, INU055
 • REN54P11, REN64E19, REN105LO3, REN162C04, REN169D01, REN169O18, REN247M23

 

 

Un cop la clínica us faci lliurament de l'informe del resultat obtingut, haureu de portar el document per a la seva incorporació a la base de dades del cens caní genètic de l'ajuntament de Montmeló a les oficies de l'OAC, mitjançant registre presencial.


QUI HO POT DEMANAR

Tota persona propietària d’un gos.
És obligatori censar el gos en l’OAC.

QUAN ES POT DEMANAR

De l’1 de juny fins al 31 de juliol en l’OVT.

De l’1 al 31 de juliol en l’OAC.

En cas de nous naixements, es preveu un termini de 3 mesos des del naixement per a formalitzar la inscripció i un termini d’un mes per a les noves adquisicions.

Pel que fa a les modificacions de qualsevol dada recollida en el cens (canvi de propietari, mort de l’animal, etc), caldrà notificar-ho en un termini màxim de 30 dies a l’OAC.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Aquest procés comporta un cost únic en la vida de l’animal de 35 euros, que durant el període d’inscripció incial estarà subvencionat al 100 % per l’Ajuntament (35 € IVA inclòs). Anualment s’obrirà un període d’inscripció gratuïta

Període d'inscripció.
De l’1 de juny al 31 de juliol telemàticament.
De l’1 al 31 de juliol de presencialment.

NORMATIVA

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, que va tenir per objecte regularitzar, aclarir i harmonitzar disposicions legals anteriors.

Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals domèstics de companyia.


Com iniciar el tràmit


Internet

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la sol·licitud al cens genètic de gossos amb mostres d’ADN de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que trovareu al final d'aquesta plana.

2 - Anar al portal de tràmits seguint l’enllaç que hi ha més abaix.

3 - Anar a la secció de salut pública i clicar sobre el trámit corresponent.

4 – Emplenar les dades que siguin necessàries.

5 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 1), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Presencial

 • OAC (OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Horari de registre d’entrada de documents:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Formulari de sol·licitud.
 • Document identificatiu del sol·licitant.
 • Acreditació d’identificació amb microxip.
 • Cartilla veterinària.
 • Llicència municipal de gossos potencialment perillosos. (si s'escau)
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant).

 

 
Data de modificació: 24/07/2019 08:28:44