Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

08:46  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

 
 

QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.
La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.

NORMATIVA

• Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3KhdX6V

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

No

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  •  Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic d'acord amb el model normalitzat.
  • Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
  • Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta tramitació.

 

 

Impresos del tràmit:

 

 

 


Informació relacionada


Data de modificació: 11/07/2022 11:48:43