Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

17:07  |  05/12/2022

Data i hora oficial

El temps

El Punt Dona Montmeló

 • Punt Dona Montmeló

  Punt Dona Montmeló

24/11/2022

El Punt Dona és un servei d’informació i atenció a les dones, on professionals especialitzades fan atenció i donen suport i acompanyament a les diferents problemàtiques que pugui tenir una dona, especialment problemàtiques de violència masclista, al municipi de Montmeló. Es presta aquest servei des de l’any 2004.

 

El caràcter generalista de les seves funcions ofereix un marc que garanteix la discreció de la intervenció. Alhora, ofereix accions adreçades a la comunitat de prevenció i difusió d’informació.


Com funciona?

 

El primer contacte amb el servei es manté preferentment mitjançant una trucada telefònica, on es facilita una hora per a la primera visita d’atenció amb la treballadora social que fa l’acollida.

 • Telèfon d’atenció: 93 572 00 00 – ext. 130


Serveis que presta

 

1. El servei de primera acollida
Ofereix suport, orientació, acompanyament i informació davant de situacions problemàtiques derivades de conflictes familiars, de parella o de violència masclista


Què s’ofereix?

 • Fer la primera acollida de les usuàries del servei, la contenció dels casos i la derivació als altres serveis específics (SIAD,SIE…)
 • Fer acollides presencials, realitzant un acompanyament i escolta activa i empàtica a la dona, clarificació de la demanda i avaluació de la situació socioeconòmica de la família, dels seus recursos personals i les seves mancances i potencialitats.
 • Fer derivacions a altres serveis externs i fer-ne un seguiment i gestionar aquells casos procedents d’altres territoris o derivats per altres serveis de la comunitat.

 

2. Servei d’assessorament jurídic
Facilita informació general en matèria civil, matrimonial, laboral i penal i respon a demandes explícites.


Què s’ofereix?

 • Assessorament i informació sobre qualsevol tema penal en matèria de violència masclista que afecti la dona: procediment penal de maltractament, judicis de delictes, mesures cautelars, agressions sexuals cap a la dona o cap als seus fills, etc.
 • Assessorament i informació sobre processos de separació, processos de divorci, parelles de fet, filiacions, adopcions, mesures provisionals i mesures cautelars.
 • Valorar el cas concret de cada dona i possibilitar l’accés al torn d’ofici (justícia gratuïta).
 • Coordinació amb el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) del Col·legi d’Advocats de Mollet del Vallès per agilitar l’accés al torn d’ofici i, en cas de tenir dret a la justícia gratuïta, facilitar-ne la derivació.
 • Dur a terme activitats formatives sobre violència masclista adreçades a professionals, així com a associacions, entitats, centres educatius i ciutadania en general.


3. Servei d’assessorament psicològic
Ofereix atenció i acompanyament a les dones en situació d’abús o agressió en els àmbits familiar, de la parella o laboral.


Què s’ofereix?

 • Realització d’entrevistes clíniques. S’avaluen la simptomatologia i les seqüeles que presenten les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista, situacions familiars derivades de problemàtiques familiars complexes (divorcis, pautes educatives respecta als fills, noves parelles…)
 • Tractament individual adreçat a l’empoderament de la dona.
 • Tractaments grupals adreçats a l’empoderament de la dona.
 • Realització de la diagnosi diferencial per derivar la dona a altres serveis de salut mental.
 • Coordinació amb altres professionals que atenguin directament les dones en situació de violència masclista.
 • Treballar la detecció en l’àmbit dels maltractaments.
 • Dur a terme activitats formatives sobre violència masclista adreçades a professionals, així com a associacions, entitats, centres educatius i ciutadania en general.

 

Punt Dona Montmeló:  Telèfon d’atenció: 93 572 00 00 – ext. 130Data de modificació: 25/11/2022 10:36:49