Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

08:14  |  01/07/2022

Data i hora oficial

El temps

Documentació Ambiental del POUM

Segons la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, l’avaluació ambiental és el procés d’integració de les consideracions ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient.


Objectius

 

Les estratègies programàtiques per definir el model d’ordenació s’han concretat en els punts següents

  • Montmeló municipi capaç d’articular el territori, integrant les infraestructures territorials en el projecte de ciutat, vertebrant i estructurant els sistemes territorials en base a una millora de les relacions ciutat-territori.
  • Montmeló ciutat capaç de superar fractures i dèficits urbans històrics mitjançant estratègies de reestructuració urbana i actuacions concretes que facilitin el restabliment de continuïtats espacials i funcionals.
  • Montmeló ciutat amable des del punt de vista cívic i amb alt valor de qualitat urbana fonamentada en el valor dels espais lliures i l’espai carrer.
  • Adopció de les mesures adequades per tal de garantir la qualitat ambiental i paisatgística del municipi. 2 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Montmeló. Informe de sostenibilitat ambiental.
  • Adopció d’un model de desenvolupament mesurat, compacte i de qualitat.
  • Adopció d’una política que faciliti l’accés a l’habitatge, adapti i millori les condicions d’habitabilitat i eviti l’exclusió.
  • Montmeló ciutat capaç de racionalitzar i integrar el teixit productiu en el projecte de ciutat.

Documentació adjuntaData de modificació: 13/01/2020 12:50:58