Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

15:12  |  27/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Drets i deures

L’Ajuntament de Montmeló, com a municipi adherit a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans (aprovat per unanimitat al Ple de 30 de novembre de 2004) i amb l’objectiu de promoure els valors de la Carta Europea de Salvaguarda del Drets Humans a la Ciutat, proclama i reconeix per als seus ciutadans i ciutadanes, entre d’altres, els següents:

 

DRETS

 

EL DRET A LA CIUTAT La ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants, que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social i ecològica.

 

EL PRINCIPI D’IGUALTAT DE DRETS I DE NO DISCRIMINACIÓ Els drets reconeguts són garantits per a tota la ciutadania com a habitants de la ciutat, sense cap discriminació per color, edat, sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos.

 

EL DRET A LA LLIBERTAT CULTURAL, LINGÜÍSTICA I RELIGIOSA Es reconeix el dret dels ciutadans i de les ciutadanes a exercir i desenvolupar la llibertat cultural, lingüística i religiosa.

 

EL DRET A GAUDIR DE MESURES ESPECÍFIQUES DE PROTECCIÓ Es reconeix aquest dret als col·lectius i als ciutadans i ciutadanes més vulnerables i es garanteix a cada persona el dret a la ciutadania.

 

EL DRET A LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA La ciutadania i les seves associacions poden accedir als debats públics, interpel·lar les autoritats municipals pel que fa als reptes que afecten l’interès de la col·lectivitat local i expressar les seves opinions.

 

EL DRET D’ASSOCIACIÓ, DE REUNIÓ I DE MANIFESTACIÓ L’Ajuntament de Montmeló fomenta la vida associativa com a expressió de la ciutadania en el respecte de la seva autonomia.

 

EL DRET A LA VIDA PRIVADA I FAMILIAR El respecte a les famílies, en la diversitat de les seves formes actuals, és un element essencial de la democràcia local.

 

EL DRET A LA INFORMACIÓ La ciutadania té dret a ser informat de tot allò que pertoca a la vida social, econòmica, cultural i administrativa local.

 

EL DRET GENERAL ALS SERVEIS PÚBLICS DE PROTECCIÓ SOCIAL Es reconeixen les polítiques socials com a eix fonamental per a la protecció dels drets humans.

 

EL DRET A L’EDUCACIÓ La ciutadania gaudeix del dret a l’educació. Les autoritats municipals garanteixen l’accés a l’educació obligatòria dels infants i dels joves en edat escolar.

 

EL DRET A LA SALUT La ciutadania té dret a accedir, en igualtat de condicions, als serveis sanitaris.

 

EL DRET A L’HABITATGE Les autoritats municipals, en el marc de les seves competències, han de vetllar per l’existència d’una oferta adequada d’habitatge i d’equipaments de barri per a tothom.

 

EL DRET AL TREBALL La ciutadania té dret a exercir activitats remunerades, mitjançant un lloc de treball digne que garanteixi la seva qualitat de vida.

 

EL DRET AL MEDI AMBIENT La ciutadania té el dret a gaudir del medi ambient.

 

DEURES

 

DEURE D’ESTAR EMPADRONAT Les persones que resideixen al nostre municipi tenen el deure d’empadronar-se amb la finalitat d’adquirir la condició de ciutadà o de ciutadana de Montmeló.

 

DEURE DE SOLIDARITAT La ciutadania té el deure de solidaritzar-se amb totes aquelles persones que més ho necessitin.

 

DEURE DE RESPECTE MUTU Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni atemptar contra la seva dignitat.

 

DEURE D’ESCOLARITZACIÓ Les famílies tenen el deure de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills i les seves filles.

 

DEURE DE RESPECTAR EL MEDI AMBIENT

 

DEURE DEL PAGAMENT DELS IMPOSTOS Totes les persones tenen l’obligació de pagar els impostos que els corresponen com a ciutadans.

 

DEURE DE RESPECTAR EL PATRIMONI NATURAL, CULTURAL I ARTÍSTIC DE LA CIUTAT Aquests principis estan inspirats en els valors de respecte de la dignitat de l’ésser humà, de la democràcia local i del dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de totes les persones.

 

Butlletí ­ digital

Vols rebre els titulars, l'agenda d'activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA