Resolucions del Ple ordinari del 27 de juliol de 2021

Dijous, 29 de juliol de 2021 a les 00:00

L’ordre del día del Ple ordinari del mes de juliol de l’Ajuntament de Montmeló constava d’onze punts. Set d’ells estaven sotmesos a votació. Un era donar compte dels informes de morositat i del període mig de pagament del segon trimestre de 2021 i els altres tres estaven reservats a mocions, precs i preguntes i donar compte de les resolucions i acords adoptats per l’alcalde i la Junta de Govern des de la darrera sessió.

En els punts sotmesos a votació va haver unanimitat en l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior; en l’aprovació del registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal; de l’aprovació de la xifra de gestió del padró municipal d’habitants, establert en 8.800, i en l’aprovació del projecte bàsic i executiu de la futura residència assistida i Centre de Día per a la gent gran.

EL punt segon, aprovació de la Fundació Llar de la Gent Gran de Montmeló, va ser aprovat amb el vot favorable de PSC, Fem Montmeló, ERC i el vot en contra de Canviem Montmeló.

El punt relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal número 18, en el que s’establien les quotes per a les zones permanent i d’autocaravanes en trànsit i la tarifa de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, va comptar amb el vot favorable del PSC i ERC, l’abstenció de Fem Montmeló i el vot negatiu de Canviem Montmeló.

El punt vuitè, una Moció presentada per Canviem Montmeló, tot demanant el restabliment de l’activitat sanitària als Centres d’Assistència Primària de Catalunya va comptar amb el vot favorable de PSC, Fem Montmeló i Canviem Montmeló i l’abstenció d’ERC

Aquests han estat el resultat de les resolucions acordades en el passat Ple ordinari de l'Ajuntament de montmeló de dimarts 27 de juliol de 2021:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE JUNY DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ. Aprovada per 9 vots a favor (PSC, ERC i Fem) i 4 vots en contra (Canviem)
 • 3.- APROVACIÓ DEL REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Aprovada per unanimitat
 • 4.- APROVAR LA XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS. Aprovada per unanimitat

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2021. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC), 4 vots en contra (Canviem) i 2 abstencions (Fem)
 • 6.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2021. No es vota

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Mobilitat i transport

 • 7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN. Aprovada per unanimitat

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 8.- MOCIÓ PER DEMANAR EL RESTABLIMENT DE L'ACTIVITAT SANITÀRIA ALS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CATALUNYA. Aprovada per 12 vots a favor (PSC, Canviem i Fem) i 1 vot en contra (ERC)
 •  9.- MOCIONS
 • 10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 11.- PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 08.06.2022 | 08:32