Convocatòria del Ple de 28 de setembre de 2021

Divendres, 24 de setembre de 2021 a les 00:00

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 28 de setembre de 2021, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb el següent ordre del dia:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 DE JULIOL DE 2021
 • ÀREA DE PRESIDÈNCIA

  • 2. APROVAR DEFINITIVAMENT LA CONSTITUCIÓ I ELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ. 
  • 3. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2022. 

  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

  • 4. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 4/2021. 
  • 5. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PEL SR. ALBERT PLANAS AULADELL. 

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

  • 6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN. 
  • 7. APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI AÏLLAT PER A. 

  RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A MONTMELÓ

  • 8. APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM ÀMBIT DEL SECTOR PM04-ESCULTOR LLIMONA I PA18-SOTERRAMENT DEL
   FERROCARRIL. 
  • 9. APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM SUBZONA 8B3. 
  • 10. APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC PMU3 VALLESANA.  

  GRUPS MUNICIPALS

  • 11. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ EN AGRAÏMENT I RECONEIXEMENT A TOTES LES PERSONES QUE HAN COL·LABORAT EN LA LLUITA CONTRA LA COVID-19. 
  • 12. MOCIÓ MUNICIPAL EN DEFENSA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES VIABLES PER REDUIR EL PREU DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.  

  GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

 • 13. MOCIÓ PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA

    GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 • 14. MOCIÓ FP 2021 SOBRE L’IMPULS I MILLORA DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA. 
 • 15. MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES A L'AFGANISTAN. 
Darrera actualització: 08.06.2022 | 08:28