Convocatòria del Ple de 26 d'octubre de 2021

Divendres, 22 d'octubre de 2021 a les 00:00

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 26 d'octubre de 2021, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb el següent ordre del dia:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE SETEMBRE DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES DELS REGIDORS I REGIDORES

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 3.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2022
 • 4.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA. Regidoria de Seguretat Ciutadana

 • 5.- APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT D'AUTOCARAVANES DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN TANATORI A MONTMELÓ
 • 7.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I LLAR UNIÓ CATALÒNIA SCCL PER LA PROMOCIÓ D'HABITATGES PROTEGITS AL MUNICIPI

GRUP MUNICIPAL FEM MONTMELÓ OPCIÓ MUNICIPAL (FEM)

 • 8.- MOCIÓ PER LA CREACIÓ DEL CONSELL D'INFANTS I ADOLESCENTS DE MONTMELÓ QUE PRESENTA FEM MONTMELÓ.
 •  9.- MOCIONS
 • 10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 11.- PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 08.06.2022 | 08:24