Ordenança municipal reguladora de les condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues exposició de motius

Data de publicació: 17/03/2017

Darrera actualització: 9.05.2023 | 18:00