Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

21:44  |  16/10/2018

Data i hora oficial

El temps

Resultats del Ple Ordinari del 28 de'abril de 2015

  • Ajuntament de Montmeló

    Ajuntament de Montmeló

17/4/2015

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es va fer el 28 d'abril de 2015, a les 20:00 hores a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, va tenir els següents resultats:

 

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

 

SESSIÓ ORDINÀRIA: 24 DE FEBRER DE 2015

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA: 26 DE MARÇ DE 2015

 

 

URBANISME I HABITATGE

 

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER MODIFICAR L'ARTICLE 203.

Aprovat per unanimitat

 

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER MODIFICAR L'ARTICLE 215

Aprovat per 8 vots a favot (PSC, CiU, PPC) i 5 abstencions (ICV-EUiA)

 

4.- APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'ÀMBIT DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PA-17 "PLA SOTA EL MOLÍ,PLA DEL VIVER I PLA DEL TREN"

Aprovat per 8 vots a favot (PSC, CiU, PPC) i 5 abstencions (ICV-EUiA)

 

5.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS GUALS PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

Aprovat per 8 vots a favot (PSC, CiU, PPC) i 5 vots en contra (ICV-EUiA)

 

6.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L'ENTITAT CALAGRAN,S.A.U.

Aprovat per unanimitat

 

ECONOMIA

 

7.- APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

Aprovat per 8 vots a favot (PSC, CiU, PPC) i 5 vots en contra (ICV-EUiA)

 

8.- APROVAR MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ESPORTS I JOVENTUT

Moció retirada

 

9.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2014

No es vota

 

 

JOVENTUT

 

10.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MONTMELÓ PEL PERÍODE 2015-2018

Aprovat per 8 vots a favot (PSC, CiU, PPC) i 5 vots en contra (ICV-EUiA)

 

RECURSOS HUMANS

 

11.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL JOSEP PERE GÓMEZ NAVARRO

Aprovat per unanimitat

 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

 

12.- MOCIÓ EN CONTRA DELS RADICALISMES I ELS EXTREMISMES VIOLENTS.

 Aprovat per 12 vots a favot (PSC, ICV_EUiA, CiU) i 5 vots en contra (PPC)

 

GRUPS MUNICIPALS

 

13.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA DE MONTMELÓ DE SUPORT A LA ILP CONTRA ELS DESNONAMENTS I POBRESA ENERGÈTICA.

Aprovat per unanimitat

 

14.- MOCIONS

 

15.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

16.- PRECS I PREGUNTES

 


Entitat

Informació relacionada


Data de modificació: 14/05/2015 20:00:39