Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

11:04  |  17/02/2019

Data i hora oficial

El temps

Resultats del Ple Ordinari del 24 de febrer de 2015

  • Ple Ordinari  del 24 de febrer de 2015

    Ple Ordinari del 24 de febrer de 2015

  • Ple Ordinari  del 24 de febrer de 2015

    Ple Ordinari del 24 de febrer de 2015

25/2/2015

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es va fer el 24 de febrer de 2015, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, va obtenir els següents resultats:

 

1.-APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

    • SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR: 27 DE GENER DE 2015

    • SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA:23 DE DESEMBRE DE 2014.

    No es vota

 

URBANISME I HABITATGE

2.-APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL POLIGON INDUSTRIAL EL PEDREGAR. Aprovat per unanimitat.

 

SERVEIS SOCIALS

3.-MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER. Aprovat per 8 vots a favor (PSC, CiU, PPC) i 5 abstencions (ICV-EUiA).

 

4.-MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS SOBRE L'IMPORT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL. Aprovat per 8 vots a favor (PSC, CiU, PPC) i 5 abstencions (ICV-EUiA).

 

GRUPS MUNICIPALS:  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM) I CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

5.-MOCIÓ DEMANANT LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014 DE L'IMPOST DE SOCIETATS I DE SUPORT A LA SIMPLIFICACIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. Aprovat per 12 vots a favor (PSC, CiU, ICV-EUiA) i 1 abstenció (PPC).

 

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

6.-MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LES LLIBERTATS I DEL DRET DE VAGA. Aprovat per 12 vots a favor (PSC, CiU, ICV-EUiA) i 1 abstenció (PPC).

 

7.-MOCIONS

 

8.-DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

9.-PRECS I PREGUNTES


Entitat

Informació relacionada


Data de modificació: 25/02/2015 17:12:32