Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

08:31  |  25/09/2018

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia del Ple Ordinari del 25 de febrer de 2014

  • Ple Ajuntament de Montmeló

    Ple Ajuntament de Montmeló

21/2/2014

Ordre del dia de la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 25 de febrer de 2014, a les 20.00 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial:

 

1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE GENER DE 2014.

 

ALCALDIA

2. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (JUNTA DE PORTAVEUS).

3. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

4. RECURS CONTRA LA LRSAL ("LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL") AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

5. FORMULAR REQUERIMENT PREVI EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DE TERMES DE MONTORNÈS DEL VALLÈS - MONTMELÓ.

 

ECONOMIA

6. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER.

 

URBANISME I HABITATGE

7. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONSTRUCCIONS AUXILIARS, PÈRGOLES, TANCAMENTS DESMUNTABLES, TENDALS I PISCINES.

 

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

8. MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER DELEGAR A LA GENERALITAT LA COMPETÈNCIA DE CELEBRAR UN REFERÈNDUM SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.

 

9. MOCIONS.

10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

11. PRECS I PREGUNTES.