Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

13:30  |  17/08/2018

Data i hora oficial

El temps

Repàs a l'acció de govern de l'any 2013

1/1/2014

Finalitzat l'any 2013, permeteu-me que faci un repàs d'alguns temes que són l'eix de l'acció del govern


Ordenances fiscals: en el Ple del passat mes d'octubre, amb la unanimitat de tots els grups municipals vam aprovar les ordenances fiscals per a l'exercici 2014. En aquest mateix crònica trobareu el detall de les modificacions més rellevants. Vull destacar la complicitat de les forces polítiques i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) en la redacció de l'Impost de Béns Immobles i dels diferents programes i reglaments que se'n deriven i que tenen com a objectiu una major disponibilitat d'habitatges en règim de lloguer al nostre municipi, necessària dels programes afavoridors de la inclusió social.


Programes socials: en els darrers anys, les problemàtiques socials derivades de la crisi econòmica han impactat de ple en les persones i famílies, afectant a col·lectius que tradicionalment presentaven una situació normalitzada.


L'Ajuntament ha esdevingut el principal distribuïdor de benestar comunitari, i específicament el realitzador, amb les entitats del tercer sector a Montmeló, de les polítiques bàsiques d'inclusió social. L'actual insuficiència de recursos de què disposem, juntament amb el nou marc normatiu, dificulta la gestió d'aquesta complexa situació social.


Ha estat, és i continuarà essent una prioritat del govern municipal el suport en la prestació de serveis socials i en la gestió de prestacions d'urgència social per a donar cobertura a situacions de necessitat greu que afecten la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.


Ocupació: l'Ajuntament, sense competències en matèria laboral, és percebut en molts casos com l'única via de sortida a la situació d'atur dels ciutadans. Els programes de Mesures Especials de Foment a l'Ocupació MEFO), tant propis com els dirigits a empreses, han possibilitat l'ocupació amb caràcter temporal a persones aturades. El programa de Formació a Mida en col·laboració amb la Diputació de Barcelona ha estat també una oportunitat de feina per a persones inscrites a la borsa de treball.


A l'equip de govern continuem apostant per la formació com a element bàsic per a la cerca activa de feina. Des de la regidoria s'està treballant en la preparació de sessions grupals d'orientació, assessorament i formació complementària per a usuaris de la Borsa de Treball. Hom pensarà que es pot fer més i segur que és així, no dic que no, però és també inqües-tionable que amb els recursos de què disposem i sense competències en aquesta matèria es fa molt complex lluitar contra aquesta xacra.


Integració urbana del soterrament: a finals d'aquest any, Adif haurà enllestit les obres del soterrament de les vies. Des de fa temps venim negociant l'encàrrec del projecte d'integració urbana de la platja de vies coberta. El passat 23 de setembre, Adif ens va comunicar l'encàrrec del projecte a l'enginyeria INECO. Al mateix temps se'ns comunicava la voluntat de de-senvolupar les obres en tres fases coincidint amb les anualitats 2014, 15 i 16 i sempre condicionat a les assignacions pressupostàries. En aquest sentit hem mantingut reunions amb els membres de la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats per tal de cercar complicitats en la presentació d'una esmena als pressupostos de l'Estat que inclogui una partida per cobrir la primera fase de la integració. Estem pendents de concretar visita amb el Secretari d'Estat del Ministeri de Foment per tal de pressionar pel compliment del compromís adquirit i que es detalla a l'Addenda de 2010 al Protocol de 2005.


A més d'aquest assumpte relacionat amb el soterrament de les vies estem treballant per a resoldre les dificultats de mobilitat i aparcament dels veïns i veïnes que viuen a prop de l'estació de RENFE. L'ajuntament va sol·licitar i persegueix la implementació d'una zona d'aparcament per usuaris de RENFE sobre la llosa del soterrament del TAV a partir de la plaça de l'estació en direcció Barcelona. És, per tant, un tema que ens preocupa que hem de resoldre amb urgència.


Pla Estratègic: el passat divendres dia 29 de novembre, en el sí del procés participatiu de la redacció del Pla Estratègic, vam fer la 2a Conferència Estratègica. L'èxit de participació és fidel reflex de la voluntat de la ciutadania de participar activament en la construcció col·lectiva del Montmeló del futur.


Pressupost 2014: el passat 19 de desembre el Ple va aprovar amb el suport de tots els grups municipals el pressupost pel 2014. En primer lloc vull reconèixer i agrair la complicitat de tots els grups en la confecció del pressupost. La unanimitat assolida és una mostra del marcat caràcter social d’uns números que posen novament èmfasi en les polítiques socials i d’ocupació i en el manteniment dels serveis que presta l’Ajuntament en l’àmbit de l’educació, de l’esport, de la cultura, dels serveis socials, dels joves i la infància, a més de tots aquells que són bàsics per a la comunitat. En els propers mesos editarem un butlletí explicatiu de les ordenances i reglaments que desenvolupen les ajudes que conté el pressupost. Tot plegat malgrat les noticies que albiren, després de l’aprovació de la Llei de Reforma de l’Administració Local aquesta setmana passada al Congrés de Diputats, un atac frontal a l’autonomia local, descarregant de competències als ajuntaments de menys de 20.000 habitants i apostant per la privatització dels serveis de proximitat que prestem a la ciutadania.


Gràcies a tothom per la feina de cada dia. Vull expressar-vos els meus millors desitjos de pau i de felicitat. Bon Any 2014.


Antoni Guil. Alcalde